Contact

Copiii din sistemul de protecție, sprijiniți de Fundația HHC România

Proiectele Fundației HHC România în colaborare cu DGASPC Bistrița-Năsăud au început în anul 2011 în județul Bistrița-Năsăud. Astăzi se află în implementare patru proiecte care vizează prevenirea abandonului, reintegrarea în familie, dezinstituționalizarea sau proiecte de formare profesională. Până acum au fost sprijiniți 463 de copii cu risc de abandon din 158 de familii, alți 62 au fost reintregrați în familii și 114 au fost mutați din centrele de plasament în case de tip familial.

Proiectul de prevenire a abandonului și separării copilului de familie

În cadrul acestui proiect au fost sprijiniți un număr de 463 de copii din 158 de familii. Sprijinul acordat acestor familii a fost divers, în funcție de nevoile identificate la nivelul familiei. Astfel unele familii au fost sprijinite în construcția unei locuințe, altele în dotarea și echiparea locuinței, în plata chiriei și a utilităților. De asemenea s-a acordat sprijin în produse alimentare și igienico-sanitare pentru a acoperi nevoile de bază ale copiilor. În vederea prevenirii abandonului școlar și creșterii performanțelor școlare ale copiilor din cadrul acestor familii au fost achitate cheltuieli privind transportul școlar, programele afterschool și s-au achiziționat rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte/ încălțăminte în vederea echipării copiilor pentru școală. Pentru dezvoltarea unor relații armonioase între membrii familiei și gestionarea conflictelor sau afecțiunilor emoționale care puteau dăuna copiilor s-a facilitat accesul la servicii de consiliere și terapie de specialitate și au fost achitate costurile acestor servicii.

Proiectul de reintegrare a copiilor în familia naturală sau lărgită

De la debutul colaborării și până în prezent au fost sprijiniți un număr de 62 de copii și familiile acestora în vederea reintegrării. În cadrul acestui proiect, pentru ca unii copii să poată reveni în familie, au fost achiziționate materiale de construcție și s-a colaborat cu comunitățile locale în vederea construirii unei locuințe pentru familiile în cauză, ori s-au achiziționat locuințe pentru ca copiii să poată beneficia de condiții corespunzătoare de creștere și dezvoltare la nivelul comunității și familiei. În unele cazuri s-a investit în renovarea sau extinderea locuințelelor, mobilarea și dotarea de bază, sau în dezvoltarea gospodăriei familiei pentru ca părinții să-și poată dobândi autonomia financiară. De asemenea s-a acordat și în cadrul acestui proiect sprijin în produse alimentare și igienico-sanitare pentru a acoperi nevoile de bază ale copiilor. În vederea prevenirii abandonului școlar și creșterii performanțelor școlare ale copiilor au fost achitate cheltuieli privind transportul școlar și s-au achiziționat rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte/ încălțăminte în vederea echipării copiilor pentru școală.

Proiectul de dezinstituționalizare

CPC Teaca

Proiectul de închidere a Centrului de plasament Teaca a fost derulat în perioada februarie 2013 – iunie 2014 și s-a adresat unui număr de 44 de beneficiari, copii și tineri. În cadrul proiectului au fost reintegrați în familiile naturale un număr de 13 copii, părinții fiind sustinuți financiar pentru ca acest lucru să poată fi posibil. Pentru alți doi copii au fost identificate familii de plasament, iar trei tineri au fost asistați în eforturile lor de dobândire a independenței și inserției socio-profesionale. Un număr de 28 de copii/tineri au fost mutați, la finalul proiectului, în cele două case de tip familial dezvoltate de către Fundația HHC în localitatea Teaca, județul Bistrița-Năsăud.

CPC Năsăud

Proiectul de închidere al Centrului de Plasament Năsăud a debutat în luna septembrie 2014 odată cu semnarea convenției de colaborare cu DGASPC Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean și a fost finalizat în cursul lunii iulie a anului curent. Proiectul s-a adresat inițial unui număr de 70 de copii/tineri care beneficiau de măsură de plasament la data începerii proiectului. Pe parcursul celor 3,5 ani de proiect, în urma intervențiilor făcute pentru copiii și tinerii din grupul țintă, un număr de 40 dintre aceștia au părăsit centrul de plasament, respectiv: • 19 tineri au fost inserați socio-profesional, fie prin încadrarea în muncă și suport în dobândirea independenței, fie prin suport la revenirea lor în familiile de proveniență; • 14 copii au fost sprijiniți pentru a fi reintegrați în familiile naturale; • pentru 6 dintre copii au fost identificate familii de plasament, • 1 copil a fost transferat în alte servicii de protecție ale DGASPC BN. La finalul proiectului un număr de 42 de copii/tineri au fost mutați în cele trei case de tip familial dezvoltate de către Fundația HHC România, două situate în localitatea Năsăud, iar cea de-a treia în localitatea Bistrița.

Inserție profesională, formare personal, tabere de vară

Proiectul de inserție socio-profesională a tinerilor care provin din sistem.

Fundația HHC Romania prin Proiectul de inserție socio-profesională a tinerilor care provin din sistem a sprijinit un număr de 39 de tineri în vederea inserției sociale și dobandirii autonomiei.

Formarea personalului de specialitate.

În cadrul acestui program 71 de membri de personal au fost sprijiniți în dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale.

Tabere de vară.

Copiii din casele de tip familial Teaca au beneficiat în doi ani consecutivi de programul Tabăra de vară Costinești, oferită de către Fundația HHC Romania.

http://www.dgaspcbn.ro/

 

Register

You don't have permission to register