Image Alt

Brandul județului Bistrița-Năsăud

Poarta Transilvaniei

Brandul de județ se construiește cu gândul la viitor!

O asumare a continuării dezvoltării, o chemare a oamenilor de a construi viitorul județului, împreună.

Brandul de județ reprezintă o nouă paradigmă cu privire la modul de dezvoltare a locurilor pe viitor.

Este complex și se caracterizează prin fluiditate, fiind într-o continuă dezvoltare și adaptare. Așadar, conceptul realizat acum, poate să fie modificat de-a lungul timpului, pe baza dezvoltării județului nostru.

În urma analizei județului Bistrița-Năsăud, s-a realizat nevoia unei strategii de branding de loc – conectiv, de tip umbrelă, care să aducă împreună elementele specifice județului nostru, să găsească punctele comune și să se promoveze unitar, pe baza unei comunicări integrate.

Rolul brandului de județ –  Conștientizare a ceea ce este Bistrița-Năsăud și asumarea continuării dezvoltării și promovării sale

Brandul județului nostru reprezintă asumarea dezvoltării continue, care să țină cont de toate elementele ce-l compun și angajamentul unei promovări unitare.

Foarte important, se construiește un brand de județ, nu unul (doar) turistic.

O acțiune continuă, care are rădăcinile înfipte în trecut, dar care se modelează ținând cont de prezent, pentru a crește sănătos și util pentru oameni, în viitor.

De asemenea, unul din obiectivele brandului este de conștientizare a ceea ce avem și ceea ce este acum Bistrița-Năsăud.

În plus, strategia își propune să aducă bistrițenii din toate colțurile lumii, acasă, pentru că acesta continuă să se dezvolte, iar vizitatorii să descopere Bistrița-Năsăud, un loc de poveste.

Așadar, rolul brandului de județ este de a ține cont de tot ceea ce a fost, este și înseamnă Bistrița-Năsăud, pentru a continua dezvoltarea sa și de a promova aceste elemente, alături de oameni.

Hexagonul brandului județului Bistrița-Năsăud

 • Oameni
 • Investiții/Dezvoltare
 • Produse locale/Economie
 • Turism
 • Istorie – Cultură – Tradiții
 • Promovare/ colaborare (mass-media/rețele sociale, înfrățiri cu alte județe, județ magnet turistic și antreprenorial)

Logo-ul județului –  elementul de identificare al județului-semnătura județului

 • Un simbol de identificare grafică, parte din strategia de dezvoltare și promovare a județului
 • Semn al existenței unei strategii de branding

Argumentare logo

 • În cadrul programului de promovare a locurilor inedite, demarat de Consiliul Europei, județul Bistrița-Năsăud va face parte din „Ruta cultural-turistică Porțile Transilvaniei”, alături de Brașov și Sibiu.
 • O inițiativă care a prins rădăcini în 2018, concretizată acum, în urma unor demersuri ample realizate de entități din cele 3 județe.
 • Bistrița-Năsăud va face parte din „Rutele Culturale Europene”, ca Poartă a Transilvaniei, alături de Sibiu și Brașov.
 • În vederea realizării unei comunicări unitare și pentru a continua demersurile din cadrul programului național, s-a decis păstrarea conceptului pe care îl are Municipiul Bistrița, respectiv „Poarta Transilvaniei”.
 • Județul a fost și este o poartă de acces către Transilvania.
 • Are rolul de localizare a județului în Transilvania.
 • O „poartă” între porțile Maramureșului și Bucovinei.
 • Cele mai importante proiecte turistice și de promovare ale județului, au în componență „Transilvania”- Via Transilvanica, Mocănița Transilvaniei.

Construcția vizuală a noului logo – o poartă stilizată, o invitație în Bistrița-Năsăud.

Construcția “porții” din mai multe segmente colorate, sugerează diversitatea socială, culturală și geografică, culorile fiind inspirate din drapelul național al țării, dar și din cromatica reliefului care subliniază caracterul complex al județului.

Literele cursive, parcă scrise de mână, vin să sublinieze invitația ca o scrisoare personală adresată fiecărui potențial vizitator.

Public țintă

Principal – oamenii locului, cei ce locuiesc în Bistrița-Năsăud și cei care au plecat de „acasă”.

Rol 

 • de conștientizare a dezvoltării și frumuseții locului, dar și a posibilităților ce există în prezent;
 • de chemare a oamenilor acasă, de construire a prezentului împreună, pentru un viitor de care copiii noștri să se bucure.

Secundar – oamenii care caută locuri în plină dezvoltare, unde vor să se relaxeze, să viziteze, dar și să investească.

Rol

 • de  dezvoltare a turismului
 • de  dezvoltare a diferitelor sectoare economice.

USP – Promisiunea brandului

Bistrița-Năsăud – poarta de intrare către un loc într-o continuă dezvoltare, unde să re/vii și să-l faci „acasă”

Linii generale de aplicare a strategiei de branding

 • Consultarea oamenilor cu privire la diferite aspecte ce țin de dezvoltarea județului (administrativ, economic, turistic etc.)

Sondaje de opinie care să măsoare percepția despre Bistrița-Năsăud, respectiv nivelul de mulțumire a bistrițenilor în legătură cu liniile de dezvoltare ale județului.

 • Dezvoltare participativă

Platformă de înscriere a ideilor/proiectelor de continuare a dezvoltării și implementarea lor.

 • Accesarea liniior de finanțare, în contextul noului exercițiu financiar 2021-2027, al Uniunii Europene.
 • Continuarea proiectelor  începute, de dezvoltare în toate domeniile (sănătate, educație, infrastructură, digitalizarea administrației, siguranță, cultură, turism etc.)
 • Promovarea județului.
 • Offline – continuarea colaborării cu Asociațiile care promovează județul, participarea la târgurile de turism etc.

Register

You don't have permission to register